Daily Archives: July 14, 2017

Bưu Điện Sài Đồng – Long Biên

bưu điện sài đồng

Bưu Điện Sài Đồng Địa chỉ 575, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam Chức năng nhiệm vụ – Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn . – Cung cấp các dịch vụ bưu chính […]