Daily Archives: August 9, 2017

Quảng Ninh: “Đại công trường” than lậu núp bóng nhà máy gạch | Tiêu dùng & Dư luận

  Nhà máy gạch Kim Sơn 409  thuộc Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn 409 nằm ở cuối con đường vòng thuộc khu Vĩnh Quang 2, phường Mạo Khê, TX.Đông Triều Quảng Ninh rộng khoảng 80 nghìn mét vuông. Nhìn từ ngoài, nhà máy gạch này im lìm như […]