Daily Archives: September 12, 2017

Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc trả lại giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. (ĐTCK) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem […]