Daily Archives: November 11, 2017

Kinh doanh bất động sản thời 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang len lỏi vào mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có cả lĩnh vực bất động sản. Chỉ cần tìm hiểu về một dự án nào trên mạng, ngay sau đó, màn hình laptop, điện thoại của người dùng sẽ thường xuyên […]