Daily Archives: November 14, 2017

Thị trấn xanh không rác thải kinh ngạc ở Nhật Bản

Thị trấn không có rác thải Kamikatsu (Nhật Bản) có riêng một chương trình quản lý rác thải ấn tượng để tạo ra nhiều điều khó tin. Tại Kamikatsu, chương trình xử lý rác thải giúp tái chế hoặc pha trộn đến 80% rác thải dân cư để hướng đến mục tiêu hoàn toàn không […]