Daily Archives: November 16, 2017

Nhiều loại hình bất động sản vẫn “ngoài vòng pháp luật”

“Một bộ phận thị trường bất động sản phát triển tự phát, bị tiện lợi nhóm chi phối” – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Ngày 15-11, diễn đàn bất động sản (BĐS) Việt Nam thường niên lần thứ nhất, do Hiệp hội BĐS Việt Nam (VnREA) phối hợp với các đơn vị […]