Daily Archives: December 1, 2017

Đầu tư và đầu cơ bất động sản, ranh giới mong manh

Không chỉ thị trường bất động sản, mà thị trường nào cũng có nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Tuy nhiên, để phân biệt được giữa đầu tư và đầu cơ không phải là đơn giản. Bất động sản không thể thiếu các nhà đầu tư thứ cấp nhưng cần cảnh giác với hiện […]