Daily Archives: December 15, 2017

Bán nhà “trên giấy” không có ngân hàng bảo lãnh có thể bị phạt 300 triệu đồng

Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai (còn gọi là bán nhà “trên giấy”) mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trách nhiệm tài chính theo quy định có thể bị phạt đến 300 triệu đồng. Chính phủ vừa ban […]