Daily Archives: January 13, 2018

Doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng tăng trưởng lớn

Nối tiếp thành quả năm 2017, các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 với những mục tiêu tăng trưởng lớn, thậm chí mức tăng tính bằng lần, song song khẳng định, các mục tiêu này không nằm ngoài tầm với. (ĐTCK) Nối tiếp thành quả năm 2017, […]