Daily Archives: February 2, 2018

Găm đất nông nghiệp vùng ven Sài Gòn chờ tăng giá

Sau khi Quyết định 60/2017/QĐUBND nhiều nhà đầu tư sở hữu đất vườn, đất nông nghiệp đã “găm hàng” chờ thời điểm lên giá để bán lại. Theo dự báo qua Tết âm lịch đất nông nghiệp sẽ tăng giá Quyết định 60/2017/QĐ-UBND mới được UBND TP.HCM phê duyệt và có hiệu lực hơn nửa […]