Daily Archives: March 5, 2018

Tầng lớp trung lưu đang thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, nhu cầu hưởng thụ và đầu tư vào các tài sản có giá trị lớn như bất động sản cũng tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Số lượng tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng (ĐTCK) Cùng với sự gia tăng […]