Daily Archives: April 9, 2018

Ai sẽ được vay vốn mua nhà ở xã hội?

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm (0,4%/tháng). Chính phủ vừa chính thức ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi […]