Daily Archives: April 14, 2018

Thờ Thần tài dưới góc nhìn phong thủy

Thờ thần tài là một tín ngưỡng trong dân gian với niềm tin về việc sẽ mang lại tiền bạc, tài sản cho các gia chủ. Ban thờ thần tài ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các tổ ấm, cửa hàng và công ty. Quanh Ban thờ thần tài cũng có nhiều chi tiết […]