Daily Archives: April 14, 2018

Đất lấn chiếm chịu thuế tài sản có khoác áo “hợp pháp”?

“Trong Luật thuế tài sản, chúng tôi quy định kể cả đất lấn chiếm, anh cũng phải nộp thuế. Nhưng việc anh nộp thuế, không có nghĩa Nhà nước thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp. Hai câu chuyện này rất khác nhau, không có nghĩa tôi nộp thuế thì tài sản đó là hợp […]

Thờ Thần tài dưới góc nhìn phong thủy

Thờ thần tài là một tín ngưỡng trong dân gian với niềm tin về việc sẽ mang lại tiền bạc, tài sản cho các gia chủ. Ban thờ thần tài ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các tổ ấm, cửa hàng và công ty. Quanh Ban thờ thần tài cũng có nhiều chi tiết […]