Daily Archives: April 17, 2018

Đà Nẵng chưa có quỹ phát triển đất

Đến thời điểm hiện tại TP Đà Nẵng chưa thành lập Quỹ phát triển đất, các nguồn thu từ đất đai từ khi thi hành Luật đất đai năm 2013 đến nay chủ yếu thông qua việc đấu giá quyền sử dụng và quyền thuê đất. Theo báo cáo số 83/BC-UBND của Phó Chủ tịch […]