Daily Archives: May 2, 2018

4 tháng, hơn 800 triệu USD vốn FDI “đổ” vào bất động sản

Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm, hơn 807 triệu USD “đổ” vào thị trường bất động sản, chiếm 10% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cục Đầu tư ngoại quốc (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, […]