Daily Archives: May 6, 2018

Nhà dưới 15m2 nếu không thỏa thuận được với hộ liền kề sẽ bị thu hồi giá…

Lập hồ sơ thu hồi phục vụ mục đích công cộng các trường hợp nhà, đất có không gian dưới 15m2, không hợp khối được với các công trình lân cận và các trường hợp sau 30 ngày không thực hiện được việc hợp thửa, hợp khối… Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố […]