Daily Archives: May 21, 2018

Đề xuất cho phép người ngoại quốc mua condotel

Cùng với việc xây dựng hành lang pháp lý đối với loại hình nhà – khách sạn (condotel), nhiều ý kiến đề xuất, nên cho phép người ngoại quốc mua condotel. Condotel cần “giấy khai sinh”  Những năm vừa rồi, cùng với các loại hình bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng như officetel (văn phòng […]

Kiến nghị thu hồi 11 dự án chậm triển khai tại quận Thanh Xuân

– UBND Quận Thanh Xuân đã kiến nghị đề xuất UBND thành phố thanh tra, thu hồi 11 dự án đã giao đất chậm triển khai trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, đến hết năm 2017, quận có 19 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước chậm triển […]