Daily Archives: June 3, 2018

Loại đất nào khi chuyển nhượng được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Tôi ở Phú Thọ, sắp tới tôi muốn bán một mảnh đất, ở trên sổ đỏ có ghi mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm. Tôi có nghe nói loại đất này khi bán sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân có đúng không? (ĐTCK) Tôi ở Phú Thọ, sắp tới […]