Daily Archives: July 9, 2018

Hà Nội duyệt chỉ giới đường Võ Nguyên Giáp đến Sóc Sơn

– Ông Nguyễn Thế Hùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500. Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội quyết định tuyến đường có […]