Daily Archives: August 4, 2018

Kiến trúc tổng quan của công trình và phong thủy

Số báo trước đã đề cập, hình dạng nhà ở có liên quan trực tiếp đến phong thủy của một ngôi nhà, nhất là nhà khuyết góc. Trong số này, Đầu tư Bất động sản tiếp tục bàn về hình dạng nhà ở và một số hạng mục liên quan. Công trình kiến trúc hình […]