Daily Archives: August 9, 2018

Sẽ siết chặt tín dụng vào BT giao thông, bất động sản

Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản,chứng khoán… trong những tháng cuối năm NHNN sẽ tiến hành thanh tra đột xuất các tổ […]