Daily Archives: August 15, 2018

Samsung xin miễn giảm thuế ở Thái Nguyên

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo Samsung Việt Nam lại xin giảm thuế và kéo dài thời gian đầu tư tại Việt Nam. Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng […]