Daily Archives: August 26, 2018

Số lượng nhà ở tại Việt Nam mà người ngoại quốc được mua

Tôi là người Nhật, hiện tại tôi muốn mua một số nhà tại Việt Nam. Vậy số lượng tối đa tôi có thể mua nhà ở tại Việt Nam là bao nhiêu? (ĐTCK) Tôi là người Nhật, hiện tại tôi muốn mua một số nhà tại Việt Nam. Vậy số lượng tối đa tôi có thể […]