Daily Archives: September 3, 2018

chị Rịa – Vũng Tàu: Phân lô bán nền phá nát quy hoạch

Đây là một trong những vấn đề được Sở Xây dựng báo cáo, trong cuộc họp Thường trực UBND tỉnh chị Rịa – Vũng Tàu, về tình hình phân lô tách thửa trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. chị Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo tạm ngưng […]