Daily Archives: September 23, 2018

Đại gia xây chùa trên nóc chung cư lộ nhiều khuất tất

Ngoài việc xây dựng trái phép ngôi chùa trên nóc chung cư, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị cũng bị người dùng phản ánh nhiều vấn đề khuất tất tại dự án La Bonita. Cơi nới sân thượng, biến tầng kỹ thuật thành văn phòng Theo phản ánh của dân cư La Bonita, […]