Daily Archives: October 8, 2018

Thu hồi hàng loạt dự án nhà ở và 4 khu đô thị

Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, theo dõi, xử lý với 39 dự án bị chấm dứt sinh hoạt, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Trong đó kiến nghị thu hồi có nhiều công trình xây dựng nhà ở, bốn dự án khu đô thị. Kiến nghị thu […]