Daily Archives: October 12, 2018

Gần 5 tỷ USD từ ASEAN rót vào Đồng Nai, Singapore dẫn đầu

 – Tính đến ngày 8/10, các nước trong khối ASEAN đã đầu tư vào Đồng Nai gần 150 dự án với khoảng 4,8 tỷ USD. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Gần 19 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Đồng Nai Đồng Nai sắp trình Thủ tướng […]