Daily Archives: October 20, 2018

Đề xuất giải pháp “cởi trói” chung cư cũ

 UBND TP Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về một số nội dung liên quan đến chính sách cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ. Trong văn bản báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng nhà […]