Daily Archives: October 22, 2018

Dự án Rose Town nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án Rose Town có tiền sử dụng đất phải nộp hơn 352 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư còn nợ hơn 513 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất […]