Daily Archives: November 4, 2018

Doanh nghiệp Pháp hỏi về thành phố thông minh Hà Nội

Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp Pháp tham gia cùng thành phố xây dựng bản đồ 3D đất đai, cơ sở dữ liệu về Tổng bí thư, công chức, viên chức… Ngày 3/11, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tọa đàm với 30 […]