Daily Archives: December 20, 2018

Khánh Hòa ra văn bản vượt thẩm quyền, hạn chế quyền của doanh nghiệp

Một văn bản của UBND tỉnh Khánh Hoà lại điều chỉnh quy định ngang với luật, thông tư và nghị định của Chính phủ đó là không đúng thẩm quyền. UBND tỉnh Khánh Hòa ra văn bản số 12143 (ngày 27/11/2018) về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài […]