Daily Archives: December 28, 2018

Tận dụng dòng vốn ngoại

 Thị trường bất động sản 2019 dự báo sẽ có nhiều biến động về nguồn tài chính, trong bối cảnh đó cần có sự thay đổi để hấp thụ được dòng vốn đầu tư trực tiếp ngoại quốc (FDI) và nguồn vốn kiều hối. Theo Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), có nhiều yếu […]