Daily Archives: February 5, 2019

Doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng gì trong năm 2019?

– Lãnh đạo một số công ty bất động sản kỳ vọng rằng thị trường bất động sản năm 2019 sẽ tiếp tục tăng trưởng theo hướng: khả quan, bền vững, cân bằng, chuyên nghiệp và lành mạnh hơn. Hà Nội liên tục ‘nới’ hạn dự án BT ‘khủng’ của Bitexco Giật mình: Nghìn người mua […]