Daily Archives: February 11, 2019

Kê liều thuốc độc cho giới đầu cơ bất động sản

Không có ngành gì phát triển mãi nếu không dựa trên nhu cầu thật mà chỉ dựa vào nhu cầu đầu cơ. Trong giai đoạn 2017 – 2018, có những vùng ven giá tăng gấp 2 – 3 lần, thế nhưng, nhu cầu thật thì chưa đến. Với cách thức tăng trưởng này, thị trường […]