Daily Archives: February 21, 2019

Vì sao người càng giàu lại càng “keo kiệt”?

Chúng ta đôi khi cảm thấy người giàu keo kiệt, nhưng thực tế họ không hề keo kiệt, họ có quan niệm về tiền bạc và triết lý tiêu tiền của riêng họ.Sự kiện: Kinh Doanh Những người giàu có trông thì rất keo kiệt nhưng thực ra có nguyên nhân cả, và nó nằm […]