Daily Archives: February 25, 2019

Cần xây dựng hệ thống tài chính nhà ở bền vững

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam cần áp dụng một hệ thống tài chính nhà ở bền vững vì nhu cầu này đang gia tăng. Ngoài ra, để cung cấp một lượng lớn nhà ở xã hội cần phải sử dụng cả nguồn tài chính tư nhân và ngoại quốc. Tại hội thảo […]