Daily Archives: March 3, 2019

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc quy hoạch, quản lý đô thị

 Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm soát công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các đô thị lớn, tập trung đông dân cư còn tùy tiện, có xu hướng gia tăng dân số, tầng […]