Daily Archives: March 14, 2019

Lập đoàn thanh tra ‘dẹp loạn’ thổi giá đất ở Vân Đồn

– UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra quản lý sử dụng đất đai tại huyện Vân Đồn. Hoãn thông qua đặc khu: Bất động sản Vân Đồn, Bắc Vân Phong ‘đóng băng’ Quảng Ninh duyệt xây tháp chọc trời 88 tầng tại Vân Đồn Quảng Ninh […]