Daily Archives: March 27, 2019

26 bất động sản của chị Thảo và ông Vũ gồm những gì?

Tại phiên xử hôm nay, danh sách chi tiết 26 bất động sản ở trong nước và ngoại quốc do chị Lê Hoàng Diệp Thảo đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên hộ được HĐXX thông báo chi tiết. Tại phiên xử hôm nay, danh sách chi tiết 26 bất động sản ở trong […]