Daily Archives: April 24, 2019

Liều thuốc cho quan chức ‘ngâm’ hồ sơ, sợ trách nhiệm

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện nghiêm túc thực hiện quy trình xử lý hồ sơ, tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo việc làm rõ hồ sơ kết quả, kịp thời, chính xác. Tạm dừng các khu hành chính ngàn tỷ gây lãng phí Bãi bỏ […]