Daily Archives: May 2, 2019

Nhà thờ Bùi Chu 134 năm tuổi sẽ bị đập bỏ?

– Thông tin từ trang web của Giáo phận Bùi Chu cho biết nhà thờ Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định) với lịch sử 134 năm sẽ hạ giải vào ngày 13/5 tới đây. Cần kiểm tra cơ sở pháp lý đồ án quy hoạch trung tâm Đà Lạt Quy hoạch Đà Lạt: Sừng sững […]