Daily Archives: May 5, 2019

Vatican đưa tin về nhà thờ Bùi Chu

Ngày 3/5, trên trang web của Vatican (Vatican News) đã đăng tải một bản tin tiếng Đức về nhà thờ Bùi Chu với tiêu đề: “Việt Nam: Liệu còn cứu được nhà thờ?”. Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu lên tiếng về việc đại tu nhà thờ Vẻ đẹp ‘độc nhất vô nhị’ của […]