Daily Archives: May 6, 2019

nhà tại dự án Đức Long Golden Land bị dừng chuyển nhượng

nhà tại dự án Đức Long Golden Land vừa được thông báo tạm dừng chuyển nhượng để phục vụ công tác điều tra, do dính hàng loạt sai phạm. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vạn Gia Long vừa ra thông báo số 22/TB – VGL về việc tạm dừng chuyển nhượng hợp […]