Daily Archives: May 21, 2019

Bộ Xây dựng sẽ thanh kiểm tra vận động kinh doanh bất động sản

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu việc bổ sung chính sách thuế để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ bất động sản. Bộ Xây dựng nhận định, hiện một số đối tượng đầu cơ bất động sản vẫn vận động công khai, lợi dụng […]