Daily Archives: August 7, 2019

người mua ráo riết đòi nhà tại dự án liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Hàng chục người mua tập trung tại dự án The Sunrise Bay (Đà Nẵng) yêu cầu chủ đầu tư trả lời dứt điểm thời hạn giao nhà, trong khi dự án này đang bị thanh tra. Đà Nẵng ra tối hậu thư cho loạt “ông lớn” ôm “đất vàng” bỏ hoang Đà Nẵng cho chuyển […]