Daily Archives: August 16, 2019

Bất động sản có dậy sóng ngầm?

Tạm dừng quy hoạch đặc khu không làm giảm giá trị mà chỉ giúp Phú Quốc nhìn nhận lại mình thực tế hơn và kiện toàn mọi điều kiện còn thiếu sót, trước khi cất cánh. Hôm 14/8, Bộ Xây dựng chính thức đồng ý với đề nghị tạm dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành […]