Daily Archives: August 22, 2019

“Lộ” nhiều bất cập đặt dấu hỏi lớn?

 Bộ TN&MT nêu rõ, các quyết định giao đất của tỉnh Hà Nam còn chưa rõ ràng về nội dung. Mục đích sử dụng chỉ thể hiện “đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc” mà không thể hiện loại đất cụ thể. Mới đây, Bộ TN&MT đã có văn bản trả lời câu […]