Daily Archives: September 5, 2019

Các nhà đầu tư trong nước “bắt tay” để đấu thầu cao tốc Bắc-Nam

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Ngọc Đông, qua kết quả sơ tuyển của nhà đầu tư cao tốc Bắc-Nam, Bộ này đã nhận được một số hồ sơ đầu tư liên kết, liên doanh của các nhà đầu tư trong nước tham gia dự án này. Các nhà đầu tư trong […]