Daily Archives: September 6, 2019

Chấn chỉnh biển quảng cáo tiếng ngoại át tiếng Việt ở trung tâm thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM được yêu cầu chấn chỉnh việc xây dựng các bảng hiệu, bảng quảng cáo tiếng ngoại quốc lấn át tiếng Việt tại khu vực trung tâm thành phố. Nhà ở giá rẻ biến mất khỏi thị trường TP.HCM Bất động sản TP.HCM nửa cuối 2019 ấm nóng trở […]