Daily Archives: September 8, 2019

Ông lớn xi măng muốn bán nhiều lô ‘đất vàng’ trước cổ phần hoá

– Theo Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) chưa hoàn thành việc xác định phương án sắp xếp, xử lý nhà đất trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với 3/5 lô đất. Đây là nội dung được KTNN nêu ra tại báo […]